اخبار کمیته علمی انجمن

کارگاه آموزشی تمرین درمانی در فیزیوتراپی

 

انجمن فیزیوتراپی ایران شعبه کردستان در نظر دارد اقدام به برگزاری کارگاه علمی یک روزه تحت عنوان تمرین درمانی در فیزیوتراپی در آینده ای نزدیک نماید .

برای پیگیری این کارگاه با ما همراه باشید .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید