خبر مهم - توافق مالیاتی

خبر مهم

توافق مالیاتی بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشورانجام شد و شامل رشته فیزیوتراپی نیز میگردد . همکاران در هنگام تحویل اظهارنامه سال 88 این مورد را حتماً در نظر داشته باشند .

/ 0 نظر / 10 بازدید