گزارش عملکرد انجمن کردستان در سال 88

 

ارتباطات

همکاری با دانشگاهها

تاریخ

برگزاری مراسم دوم مرداد سال 88 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان توحید سنندج

1/5/1388

برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات ساکروایلیاک با همکاری مدیریت توسعه منابع انسانی دانشگاه و بیمارستان توحید

14 و 15/8/1388

انتخاب مسوول شعبه به عنوان عضو کمیته ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مسوول هماهنگی واحد فنی آموزشی این کمیته با ابلاغ ریاست دانشگاه

8/10/1388

فعالیت دبیر انجمن شعبه به عنوان عضو اداره نظارت بر درمان دانشگاه و همچنین دبیر کمیسیون ماده 11 دانشگاه

 

پیشنهاد برگزاری همایش سراسری کمردرد در اردیبهشت ماه سال 89 توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با همکاری انجمن جهت طرح در هیات رییسه دانشگاه و طرح آن در جلسه هیات رییسه دانشگاه

25/8/1388

معرفی مسوول شعبه جهت شرکت در برنامه زنده تلویزیونی نسخه از شبکه استانی کردستان جهت طرح مباحث ارگونومی ؛ توسط معاونت بهداشتی دانشگاه به صدا و سیما

آذر ماه 1388

معرفی مسوول شعبه جهت شرکت در برنامه زنده تلویزیونی نسخه از شبکه استانی کردستان جهت طرح مباحث فیزیوتراپی ؛ توسط رییس دفتر ریاست دانشگاه و مسوول روابط عمومی دانشگاه به صدا و سیما

1/10/1388

 

 

رتبه ها و جوایز

 

تقدیر نامه

تاریخ

انتخاب آقای جلیل مارابی به عنوان فیزیوتراپیست منتخب شهرستان سنندج توسط سازمان بیمه خدمات درمانی و اهدای تقدیر نامه و هدیه در مراسم دوم مرداد

1/5/1388

انتخاب آقای فرامرز رحیم زاده به عنوان فیزیوتراپیست منتخب شهرستانهای استان کردستان توسط سازمان بیمه خدمات درمانی و اهدای تقدیر نامه و هدیه در مراسم دوم مرداد

1/5/1388

انتخاب آقای مهران آور به عنوان فیزیوتراپیست منتخب توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح  و اهدای هدیه در مراسم دوم مرداد

1/5/1388

انتخاب آقای کیوان ماملی به عنوان فیزیوتراپیست منتخب توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح  و اهدای هدیه در مراسم دوم مرداد

1/5/1388

انتخاب خانم سهیلا رعدی به عنوان فیزیوتراپیست منتخب توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح  و اهدای هدیه در مراسم دوم مرداد

1/5/1388

 

تعداد نشستها

موضوع

تعداد شرکت کننده

محل برگزاری

/ 1 نظر / 24 بازدید
خودی

ممنون