دکترای حرفه ای

نامه توجیهی طرح دکترای حرفه ای و

مدارک پیوست به همراه توضیحات کامل

تقدیم نمایندگان محترم سنندج در مجلس

شورای اسلامی گردید . مقرر گردید

اقدامات انجام گرفته توسط ایشان به

انجمن منعکس گردد .

/ 0 نظر / 12 بازدید