یک گام دیگر به سوی پیروزی نهایی

یک گام دیگر به سوی پیروزی نهایی

 

با یاری خداوند بزرگ و بی همتا و با تلاش و دفاع جانانه تلاشگران و مدافعین واقعی دکترای حرفه ای ، دستان دشمنان قسم خورده فیزیوتراپی برای ضربه زدن به این حرفه مقدس و بزرگ در جلسه دیروز شورای عالی برای رد طرح دکترای حرفه ای ناتوانو ذلیل بود . موضوع جهت بررسی کارشناسی بیشتربه کارگروه تخصصی ارجاع گردید . قطعاً با حضور مدافعین واقعی این طرح در جلسات کارگروه ، راه برای تصویب این طرح هموارتر خواهد شد .

 با توکل به خدای متعال و یاری و همراهی کلیه همکاران در سراسر کشور با هیات مدیره انجمن و کمیته دکترای حرفه ای انشاءا... به این مهم تاریخی دست خواهیم یافت .

بیایید با همدلی و اتحاد و دوری از تنش این فرصت تاریخی را مغتنم شماریم .

/ 1 نظر / 20 بازدید
فرجود شکوهی

آقای مارابی عزیز ما با این انجمن ضعیف و این کمیته بی مسئولیت به هیچ جایی نخواهیم رسید.