نامه انجمن به رییس جمهور در مورد دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

 در راستای توسعه و افزایش ارائه سطح خدمات فیزیوتراپی به ملت مسلمان خواسته بحقی از سه سال گذشته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد گردید که به موجب آن مقطح تحصیلی دانش آموختگان فیزیوتراپی از کارشناسی و کارشناسی ارشد به دکترای حرفه ای فیزیوتراپی ارتقاء یابد. این طرح در 22/2/88 در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید و امید می رفت تاکنون که بیش از 21 ماه از آن تاریخ می گذرد دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در دانشگاه های کشور به تحصیل اشتغال داشته باشند اما با کمال تأسف این طرح در پیچ و خم های اداری گرفتار و به دلایل غیرکارشناسی و نامعلوم تا این تاریخ اجرائی نشده است.

 با توجه به اینکه این خواسته بحق در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون آرمانهای توسعه کشورکاملاً منطبق بوده و از نمونه های بارز گسترش عدالت که حضرتعالی بر آن تاکید دارید می باشد  واز طرفی  سرکار خانم دکتر دستجردی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکررا موافقت خود را با اجرای طرح اعلام نموده اند و بارها از سوی سازمان نظام پزشکی نیز مورد حمایت قرار گرفته است از حضرتعالی  استدعا دارد ضمن مطالعه نامه توجیهی طرح و ضمائم پیوست، در راه اندازی دکتری حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) جامعه فیزیوتراپی کشور  را مورد عنایت و لطف خویش قرار دهید. متشکرم

 

 

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران

دکتر اسماعیل ابراهیمی

/ 0 نظر / 7 بازدید