پیروزی نزدیک است

در جلسه روز دوشنبه مورخه 24/8/89 درمحل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با حضور مقام محترم وزارت بهداشت و معاونت محترم درمان و پس از توضیحات ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ابراهیمی ، ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران ، قولهای مساعد و جدی توسط سرکار خانم دکتر دستجردی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر دکترای حرفه ای فیزیوتراپی داده شد .

/ 0 نظر / 18 بازدید